Qendra e R & D

Qendra Kërkimore dhe Zhvillimore DOSFARM
Si prodhues i ëmbëlsirave, Xinle ka qenë i përkushtuar në kërkimin mbi karamele të shëndetshme dhe shtesa dietike.
Kjo është mbështetja e fortë që ne ofrojmë për klientët, duke u ofruar klientëve zgjidhje profesionale të produkteve.

+
Inxhinierët tanë kanë më shumë se 20 vjet përvojë në Kërkim dhe Zhvillim
+
Ekipi profesional i R&D prej më shumë se 67 personash, ata kanë përvojë të pasur në zhvillimin e produktit, dhe disa janë nga Wrigley

Kerkim tregu: Studimi i thelluar i kushteve të ndryshme të tregut dhe formulimi i strategjive të zhvillimit të produktit

Planifikimi i produktit: Pozicionimi i produktit dhe rekomandimet

Zhvillim i produktit: Formulimi dhe studimet e procesit; Hulumtimi i shijes; Metoda analitike; Testi i stabilitetit