Kontrolli i cilësisë

Ne gjithmonë vendosim cilësinë e produktit në radhë të parë
Për ne, cilësia është një motivues i vazhdueshëm. Nga prokurimi i lëndës së parë, i gjithë zinxhiri i furnizimit deri në tregun përfundimtar, ne kryejmë kontrollin e cilësisë dhe vlerësimin e rrezikut në çdo lidhje për të formuar një sistem të rreptë të kontrollit të cilësisë

---Pajisje profesionale QC---

Kromotograf i lëngshëm me performancë të lartë aparat Kjeldahl dhe pajisje të tjera në laboratorin tonë.
Rreptësisht në përputhje me standardet kombëtare për testim për të siguruar cilësinë e produkteve tona.

---Ekipi profesional i kontrollit të cilësisë---

Ekipi i inspektimit të cilësisë mbikëqyr çdo proces prodhimi, verifikon me kujdes efektivitetin e pikës CCP që koordinon dhe eliminon në mënyrë aktive problemet e cilësisë, dhe kurrë nuk lejon që produktet e pakualifikuara të rrjedhin nga fabrika.

Punëtoria e prodhimit dhe sistemi i menaxhimit përputhen me standardet GMP
-Zbatimi i kontrollit të cilësisë së gjithë procesit nga lëndët e para deri te produktet e gatshme
-Regjistrim i plotë i gjurmueshmërisë
- Punëtori e prodhimit të pastër me nivel 100,000
-Kaluar çertifikime të shumta kombëtare të cilësisë